Nastavitev števcev dokumentov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Ob shranevanju dokumentov se dokumenti avtomatično številčijo. Naslednje proste številke posameznih dokumentov se nahajajo v teh nastavitvah.

 

clip0069

 

Lokalni ukaz "Na novo nastavi vse števce" nam nastavi vse števce na prvo prosto oznako. Se pravi če ima zadnji račun št. R0500212, se bo prosta oznaka nastavila na 0500213 pri računu.

 

Ukaz z lokalnega menija "Novo leto - nastavi števce dokumentov na št 1 z novo predpono" nam vse dokument nastavi na novo predpono in št. Npr. na 050001.

 

 

P.S.

Nikakor ne sme biti vnešena prosta oznaka katera že obstaja. Zato imamo lokalni ukaz "Kontrola števcev - dokumenti", kjer se ravno to preveri, da že ne obstaja kakšen dokument z že vnešeno oznako.

 

Nekateri dokumenti nimajo avtomatskega števca (Blagajniški prejemek,  ...). Ti dokumenti se številčijo tako, da se poišče zadnja številka dokumenta in se poveča za 1.

 

V prostih številkah lahko uporabljamo tudi črke npr:

       05/001  ali 05.001 ali 05.1.001 ali 051.001 ali 051-M-001 in podobno.