Nastavi v kontnem planu pravilno stanja : konto za knjiženje, analitika po kli., SM

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Vsak konto ima status ali jekonto za knjiženje ali je saldakonto in ostalo. S tem ukazom se celotni kontni plan nastavi na privzeti status.