Obveznosti/ priprava plačilnih nalogov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi obveznosti/pripravljenih plačilnih nalogov (tipka F7 pri knjiženju na temeljnici se kreira plačilni nalog za knjižbe na konto dobaviteljev) se lahko pripravi naloge za plačilo. Naloge se lahko izpiše na tiskalnik ali se pripravi datoteka za prenos v program za elektronsko bančnišvo. Datoteko lahko uvozimo v program za el.bančništvo ne glede na to kako smo datoteko prejeli, lahko že obstaja na istem računalniku (ker uporabljamo program GK in progrm za el.bančništvo na istem računalniku), lahko pa datoteko prejememo preko elektronske pošte, CD-ja ali diskete.

 

clip0064

 

V spodnjem seznamu so še neplačani nalogi. Z ENTER jih izberemo in dodamo v zgornji seznam. Predlaga se celotni znesek plačila, lahko pa vnesemo deloni znesek. Zgoraj je supni znesek nalogov v zgornjem seznamu. Na koncu lahko posamezni nalog ali vse naloge naenkrat izpišemo z gumbom <Izpiši virman>. Z gumbom <Zbriši vse iz seznama> se vsi pripravljeni nalogi iz zgornjega seznama zbrišejo in znesek pripavljenih nalogov je 0.

V lokalnem meniju imamo ukaze:

Dodaj nalog
Briši nalog
Urejaj nalog

 

s katerimi lahko še uredimo določen nalog.