Obveznosti/terjatve klientov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Poročilo je podobno saldu klientov. Nujno moramo vnesti  konto terjatev in konto obveznosti. Za vsakega klienta se izpiše njegova terjatev, obveznost in saldo.

 

clip0042