Odpri zaprte knjižbe klientu - SK

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Odpre se šifrant klientov, kjer izberemo klienta in kontni plan, kjer izberemo konto. Za izbranega klienta in konto se zaprejo vsa saldakontna zapiranja. Nadaljujemo lahko z avtomatskim ali ročnim zapiranjem, da ponovno zapremo. V kolikor ne izberemo nobenega klienta oz. nobenega konta se ukaz prekliče.