Odprte postavke

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Izpis odprtih postavk se črpa iz knjižb s knjiženimi temeljnicami. V kolikor je neka knjižba nezaprta v celoti ali delno nezaprta, ni zaprta avtomatsko in ne ročno, se izpiše med odprtimi postavkami.

 

clip0043

 

V kolikor se izbereme grupiranje po klientu, se za vsakega klienta posebej izpišejo odprte postavke.  V kolikor plačilo ne zapira nobenega dokumenta (ne po vezi in ne ročno) se ravnotako izpiše.

 

clip0044