Osnove osnov šifrantov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Vsak šifrant se deli v glavo in telo. Telo je sestavljeno iz stolpcev in vrstic. Vsaka vrstica predstavlja en zapis (eno vozilo, enega voznika, en artikel, en kupec..). V glavi se prikažejo ostali podatki za izbran zapis (na primer: za en izbran artikel v telesu se prikažejo v glavi še ostali podatki: Oznaka, Naziv, Nabavna cena, Prodajna cena, Zaloga, Zaloga po skladiščih, Dodatni opis, ...). Stolpci v telesu se lahko nastavljajo (dodajajo, brišejo, premikajo na drugo mesto, spreminja se njihova širina). Pred dodajanjem novih stolpcev moramo odpreti okno za dodajanje nevidnih stolpcev: SHIFT+F9 in nato urejanje stolpcev. Odpre se nam okno desno spodaj Customization.

 

clip0426

 

Željene stolpce, enega po enega, z miško "nesemo" polje v telo-seznam, in to med nazive stolpcev (za primer: polje "Črtna koda" nesemo ven iz okna "Customization" med stolpca Ime in priimek in Privzeti,točno med naziv stolpcev-med tekst "Naziv" in "Den.valut"). Stolpec zbrišemo iz telesa-seznama da naziv stolpca z miško nesemo v okno Customization. Stolpec premaknemo na drugo mesto v seznamu tako, da naziv stolpca nesemo na drugo mesto v seznamu (med druga dva naziva stolpca). Širino nekega stolpca spreminjamo tako, da se z miško postavimo med naziv željenega stolpca in naziv dsnega stolpca - na črto (miškin kazalec se spremeni v kazalec LEVO-DESNO) in potegnemo z miško črto med stolpci do željene širine. Ko smo stolpce uredili jih moramo shraniti (SHIFT+F9 - Shrani nastavitev stolpcev ali Shrani nastavitev stolpcev - vsi uporabniki). 

 

DODAJANJE NOVIH ZAPISOV V ŠIFRANT:

V šifrant lahko dodajamo nove zapise z F9 in U ali desno miškino tipko in Urejanje. Odpre se nam okno za urejanje šifranta. Nov zapis dodajamo z klikom na clip0427, in nato vnašamo podatke. Ko zaključimo kliknemo na gumb, clip0428. Gumb clip0429 ima isto funkcijo kot gumb clip0430 v spodnjem delu okna, le da ne zapre okna. Kadar želimo vnašati več zapisov naenkrat v isti šifrant klikamo clip0428 in ne na clip0430(ki vedno zapre okno), da nam ni potrebno ponovno na F9 in U vstopati v okno za urejanje šifranta.

 

V kolikor želimo vnesti novega, ponovno kliknemo na clip0427, ponovno vnesemo podatke in clip0429. To ponavljamo in nakoncu zapremo okno z .

 

POPRAVLJANJE PODATKOV

V kolikor želimo popraviti nek podatek v šifrantu, prvo poiščemo željen zapis (ker je v šifrantu lahko hitreje iščemo) nato odpremo okno za urejanje šifrantov, nato kliknemo na ikono za urejanje, ga porpavimo in shranimo. Na primer želimclip0431o nekemu vozniku spremeniti ime: odpremo šifrant voznikov(Matični podatki v glavnem meniju), poiščemo ćeljenega voznika, pritisnemo F9 in U, kliknemo na clip0432, kliknemo v polje ime in priimek na ime, mu porpavimo ime, na koncu kliknemo na clip0428 ali clip0430.

 

ISKANJE PO STOLPCIHV ŠIFRANTU:

Podatki v telesu (seznam) šifranta so vedno urejeni po abecedi (ne glede ali so male ali velike črke) v katerem se trenutno nahajamo. Stolpec v katerem se trenutno nahajamo je vedno aktivni stolpec. Lahko samo vnašamo začetek teksta in program nam išče po stolpcu. Če npr. želimo iskati po imenu in priimku voznika, se prestavimo v stolpec ime in priimek (s smernimi puščicami na tipkovnici levo, desno ali z miško kliknemo v stolpec ime in priimek)  in tipkamo željeni ime in priimek. Že ko pritisnemo prvo črko se nam pozicija v seznamu spremeni v vrstico kjer se začne prvi Ime in priimek na to črko, ko nadaljujemo se nam išče naprej. Primer za aktivni stolpec Ime in priimek (iščemo po tem stolpcu) in vpisan 1. znak imena - B  (Lahko vnesemo b ali B):

clip0433

 

ISKANJE PO KRITERIJIH:

To je naprednejše iskanje in pride v postev predvsem pri velikem številu podatkov. S temi kriteriji pa omejimo podatke v seznamu šifranta. Npr. lahko dobimo vse voznike katerim je ime Samo,  lahko dobimo podatek katero vozilo ima KR registracijo, kateri vozniki so iz Ljubljane, ... .Kriterij se lahko tudi kombinirajo med sabo (seznam vseh Samotov iz Ljubljane). Kriteriji se lahko uporabljajo tudi pri pregledih seznamov potnih nalogov - iskanju potnih nalogov.

 

Kriterije si lahko izberemo katere si bomo dodali v poljuben šifrant. Kriteriji se avtomatsko shranijo in pri naslednjem odpiranju šifranta se nam kriteriji prikažejo v zgornjem delu šifranta. Znak * pomeni vse. Ko naslednjič odpremo šifrant in imamo že odprte zadnje uproabljene kriterije na tem šifrantu. Do celotnega širanta pridemo tako da samo pritisnemo tipko ENTER.

 

Primer kriterijev : Oznaka ime in priimek, naslov.

clip0094

 

Kriterije dodajamo z desnim klikom na miško in Kriteriji. Odpre se nam meni z seznamom možnih polj za kriterije v trenutnem šifrantu. Kliknemo na izbrani kriterij in prikaže se nam vnašalnica za vnos izbranega kriterija.

 

primer za samote: v kriterij "Ime in priimek" vtipkamo:    *samo*   in pritisnemo ENTER (ostali kriteriji morajo imeti *).