Osnovno

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Vsi matični podatki (šifranti) so si podobni na izgled in tudi po svoji funkciji. Namenjeni se hitremu iskanju željenega podatka, urejanje teh podatkov in izpis. Nekateri so obvezni šifranti nekateri so samo pomožni in neobvezni. Obvezni šifranti so: Skladišč, Komercialistov, Tarifni razredi davkov, Skupin artiklov , Artiklov, Klientov, poštne številke.

Podrobnejši opis iskanja, nastavljanja šifrantov, urejanja in izpisa se nahajajo v drugih navodilih.

 

Skupne značilnosti:

Spodnji del je tabelaričen in nam predstavlja vse vrstice v tabeli. Ker ima vrstica preveč polj, nekatera polja izpisujemo na gornjem delu forme. V sredinjskem delu so makro gumbi za skok na 1. vrstico v tabeli, predhodno vrstico, naslednjo vrstico in zadnjo vrstico
Tabela je vedno urejena po abecedi po trenutno aktivnem stolpcu. Če pritisnemo na tipko C in smo v 1. stolpcu Oznaka se hitro postavimo na 1.vrstico katera se začne na črko C. Lahko nadaljujemo z naslednjimi črkami in iskanje se nadaljuje. Če se prestavimo v drugi stolpec Naziv, se tabela uredi po nazivu in nam je omogočeno hitro iskanje po Nazivu.
Z tipko F9 pridemo do lokalnega menuja in z U pridemo do okna za urejanje (popravljanje, brisanje, dodajanje) šifranta.
Iz šifrantov se zapisov ne briše in skoraj nikoli ne popravlja (mogoče le naziv in komentar in nekakor ne oznake).
Ko dodajamo zapise in jih šifriramo, se trudimo da so oznake čim krajše, vendar govoreče.
Lahko nastavljamo kateri stolpci se prikazujejo in v kakšnem zaporedju ter kako široki so.

 

Kateri šifranti so vam na voljo je odvisno od različice GK in inštaliranih modulov.