Posebno pomembni napotki pri uporabi programa

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

1.Potrebno je arhivirati podatke. Podatki se arhivirajo vedno samo za trenutno leto in trenutno podjetje v katerem smo prijavljeni.
2.Pred izdelavo bilance je potrebno prekontrolirati vnešene podatke. Vse temeljnice morajo biti knjižene in v pomoč so nam kontrolni izpisi.
3.Knjižba lahko vsebuje samo debetni znesek ali samo kredetni znesek. Knjižbe z vnešenima obema zneskama hkrati so prepovedane.
4.Vnos obdobja pri različnih poročilih (saldo klientov, kontna kartica, odprte postavke...) se upošteva obdobje dokumentov - datum dokumenta pri vsaki knjižbi.
5.Vnos obdobja pri izpisu bilanc se upošteva datum oraunskega obdobja.