Pregled in izpis izračunov obresti

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Z ukazom lahko poiščemo željen obračun in ga izpišemo. Iščemo ga lahko na več načinov - po stolpcih ali z kriteriji.

 

clip0056