Prenos izdanih računov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi izdanih dokumentov (izdanih računov) v programu Uspešno poslovanje lahko prenesemo račune, kateri se poknjižijo avtomatsko na temeljnico. Vsak dokument ima podatke na osnovi katerih se računi poknjižijo na ustrezne konte:

- kupec - davčni zavezanec, tujec

- znesek DDV

- izvoz brez DDV

 

Konti morajo biti vnešeni v šifrantu tarif davčnih stopenj v programu UP.

 

 

clip0087

 

Pred prenosom določimo:

- obdobje izdanih računov: upošteva se datum računa

- namesto obdobja izdanih računov lahko vnesemo od številke do številke računa - številke morajo biti vnešene točno

- za skladišče: v kolikor je vnosno polje prazno pomeni za vsa skladišča, v kolikor vnesemo skladišče se prenesejo samo računi izdani iz vnešenega skladišča

- stroškovno mesto: v primeru, da se SM ne vnese se upoštevajo računi vseh SM

- konto za realizacijo: v primeru da označimo polje "Vso davčno osnovo na konto realizacija" se vsa davčna osnova prenese na vnešen konto.

- prenos samo še neprenešenih: v primeru da polje ni označeno se prenesejo vsi računi, ki ustrezajo kriterijem vnešenim zgoraj (vnešenem obdobju) drugače se upoštevajo samo še neprenešeni.

- pred vsakim računom DA/NE: v primeru da označimo polje, moramo vsak račun potrditi za prenos

- prenos v knjigo DDV: izdani računi se prenesejo tudi v davčno knjigo IR

- vso davčno osnovo na konto realizacija: v primeru označenega polja velja samo eno polje za davčno osnovo: Konto za realizacijo. V primeru da je polje neoznačeno se osnova prenese na različne konte: odvisno od zneska storitev, zneska po artiklih, ...

- ne upoštevaj veze na avansne račune:  v primeru da je polje označeno se ne upošteva avansnih računov, ki so vezani na račun, ki se prenaša