Prenos podatkov iz OS

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi obdobja se prenese obračun amortizacije OS v programu osnovna sredstva.