Prenos podatkov iz drugih DL programov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na voljo imamo dva različna prenosa:

1. prenos na osnovi črpanja podatkov iz drugih dl programo

2. prenos na osnovi prenosne datoteke

 

Tukaj bomo opisali 1. način prenosa. Vsi prenos se vršijo na temeljnico. Temeljnica se mora dodajati ali urejati. Nastavljene morajo biti imena DL baz: Nastavitev imen DL baz, ker na osnovi teh nastavitev program ve iz kje črpati podatke. Prenos je polavtomatski. V kolikor moramo dodatno poknjižiti kakšno izravnavo ali spremeniti kakšno knjižbo lahko to storimo dokler je temeljnica vnosna - ni poknjižena, ker so prenosne knjižbe prenešene na navadno temeljnico.

 

Ko smo na željeni temeljnici vnesemo datum obračuskega obdobja in poslovni dogodek. Iz lokalnega menija izbiramo enega izmed prenosov:

 

Prenos podatkov iz UP
Prenos izdanih računov
Prenos izdanih avansnih računov
Prenos izdanih računov iz knjige izdanih računov
Prenos prejetih računov - prevzemnice
Prenos prejetih računov iz knjige prejetih računov
Prenos prejetih avansnih računov iz knjige prejetih avansnih računov
Prenos rekapitulacij dnevnega iztržka
Prenos plačil kupcev in dobaviteljev
Prenos plačil blagajniških prejemkov in izdatkov
Vrednostni papirji
Nabava
prodaja
Prenos podatkov iz GK
Prenos prejemkov in izdatkov
Prenos vplačil in izplačil
Prenos podatkov iz OD
Prenos podatkov iz OD
Prenos podatkov iz OS
Prenos podatkov iz OS
in ostale.

 

S prenosom se preneseni dokumenti označijo kot prenešeni. Dodatni opisi temeljnic so na temeljnici: .