Prilivi in odlivi sredstev na bančnem računu

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Za vsak dan posebej se izpiše skupaj prilivov, odlivov in novo stanje. V kolikor obstaja začetno stanje na datum "od datuma" se izpiše še začetno stanje.