Priprava izračunov obresti

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Obračun obresti se lahko obračuna na dva načina. Prvi način je z začetno glavnico za določeno obdobje in drugi način je po dokumentih (prilivi in odlivi) za določeno obdobje. V prvem načinu se enostavno ne vnese noben dokument oz. plačilo ampak se vnese le znesek začetna glavnice, obdobje izračuna in stopnje obresti oziroma lestvico.

 

clip0054

 

V drugem primeru se dokumenti vnašajo z gumbom <Vnos dokumentov/plačil>. V kolikor se premislimo in želimo zbrisati vse vnešene dokumente-promet kliknemo na gub Briši ves promet. V kolikor želimo obračunati po stalni mesečni obrestni meri obkljukmo polje "Stalna mesečna obrestna mera"  n vnesemo stopnjo v mesečno obrestno mero. Isto velja za "Stalna letna obrestna mera". Drugače moramo vnesti lestvico obrestnih mer iz šifranta obrestnih mer. S tem določimo mesečno spreminjanje mesečne in letne stopnje (ali samo ene izmed njih kot določimo).

 

 

clip0055

 

Z gumbom preberi promet s konta se prebere promet (dokumenti in plačila) v vnos dokumentov.

 

Napotki in pojasnila:

V kolikor uporabljamo lestvico obr.mer, se pravi da se obrestna stopnja mesečno spreminja je potrebno paziti pri vnosu stopenj: v kolikor za nek mesec obrestna stopnja ni vnešena velja od prejšnega meseca oz. zadnja vnešena.

 

Paziti je potrebno pri vnosu obdobja obračuna: ali obračun upošteva prvi in zadnji dan obdobja ali ne.