Restavriranje podatkov - začasno

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Začasno restavriranje je podobno kot restavriranje podatkov le da se podatki restavrirajo v začasno bazo podatkov, katera je namenjena kasnejši obdelavi. Podatki v trenutni bazi podatkov se zbriše. Pozor za "Baza podatkov" mora biti vnešen nek nov ime za začasno bazo podatkov. Če se vnese ime trenutne baze podatkov se v njej podatki zbrišejo.

 

clip0072