Ročno zapiranje

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

S tem ukazom se nam odpre okno v katerem ročno zapiramo knjižbe med sabo. Upoštevane so samo knjižbe s knjiženih temeljnic. Zapiramo lahko konte obveznosti in konte terjatev in to le v celoti. Delna ročna zapiranja niso mogoča.

 

clip0010

 

Ročno zapiranje začnemo z vnosom datuma zapiranja. Sledi:

Konto: vnesmeo konto zapiranja, konto je lahko saldakonto(analitika po klientih) ali ne.

Do datuma: z datumom lahko omejimo knjižbe, da zapiramo samo knjižbe do nekega določenega datuma

Klient: v kolikor je vnešen klient se zapirajo knjižbe smo enega klienta, v kolikor pa obkljukamo polje "vsi klienti" pa lahko zapiramo vse knjižbe istega konta.

Z gumbom "Seznam klientov z OP" lahko klienta izberemo iz seznama, ki vsebuje vse kliente, ki imajo odprte knjižbe na vnešenem kontu.

Z gumbom "Osveži" se osveži seznam odprtih knjižb za vnešen konto in klienta (lahko za vse kliente) urejen po izbranem parametru: "Uredi po".

 

Dokumente izbiramo/označujemo tako da pritisnemo ENTER.

Lahko izberemo več debetnih knjižb in več kreditnih knjižb. Vendar pa mora biti saldo zapiranj 0. Se pravi seštevek debeta in kredita na knjižbah katere se zapirajo morajo biti enaki. Kateri dokumenti se zapirajo se označijo na desni strani v stolpcu Zap z DA. Ko zaključimo določenega klienta lahko preverimo debet in kredit na desni strani v oknu zgoraj. Z ukazom clip0011 se nam izbrani dokumenti med saboj zaprejo in izginejo iz razpredelnice. Lahko pa nadaljujemo z istim klientom ali pa klienta oz.konto spremenimo.

Z gumbom clip0612 odpremo temeljnico za knjiženje. Ukaz nam koristi v primeru, da ne moremo zapreti nekaterih knjižb zaradi manjkajoče knjižbe ali drugega vzroka, katerega lahko odpravimo s knjiženjem. Vnepeno temeljnico je potrebno knjižiti in ne samo shraniti. Z ukazom clip0613 osvežimo knjižbe in v primeru, da smo pravilno knjižili na temeljnico se pojavi željena knjižba v seznamu.

 

Z ukazom clip0614 lahko v primeru sprejemljive razlike med debetom in kreditom knjižimo izravnavo na željeno temeljnico.

 

Zapiranje zaključimo tako da zapremo okno.