Seznam knjižb brez glave

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

V primerih, da računalnik deluje nestabilno oz. nam pogosto izpada el.energija in se računalnik nepravilno ugaša, lahko pride do delne ali celotne izgube podatkov. V primeru da se izgubi kakšna glava temeljnice knjižbe pa ostanejo shranjene, se nam knjižbe izpišejo na poročilo. Poročilo je izredno pomembno pred izpisi bilanc in zaključkom leta.