Seznam knjižb pri katerih den.valuta ni vnešena

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

S kontrolnim izpisom dobimo seznam knjižb na konte, ki so označeni kot devizni konti, kjer denarna valuta ni vnešena. Na deviznih kontih so lahko knjižbe z denarno valuto in brez denarne valute (tečajne razlike),