Seznam knjižb z datumom dokumenta različnim od datumom obdobja

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Izpišejo se knjižbe, kjer datum dokumenta ni v istem obračunskem obdobju. Na poročilu preverimo dokumente ali so pravilno vnešeni ali ne. V primeru da so neupravičeno izven obdobja je verjetno prišlo do napake ker se je dokument knjižil na napačno temeljnico, kjer je napačno obračunsko obdobje. Sigurno so na otvoritveni temeljnici dokumenti v različnem obračunskem obdobju, ker so dokumenti odprti še od prejšnega leta in morajo biti na otv. temeljnici. Poročilo je samo pomožno in se ne uporablja pogosto tudi pred bilanco in pred zaključkom leta ne.