Seznam knjižb z dokumentom

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi vnosa dokumenta de izpišejo vse knjižbe ne glede nakonto na vnešen dokument. Dokument je potrebno vnesti popolnoma točno.