Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Izpišejo se knjižbe, kjer datum obračunskega obdobja ni v vnešenem obdobju. Na poročilu preverimo knjižbe ali so upravičeno izven obdobja ali neupravičeno. V primeru da so neupravičeno izven obdobja je verjetno prišlo do napake pri vnosu obračunskega obdobja na temeljnici. Poročilo se pogosto izpiše pred bilanco.