Seznam knjižb z nepravilno valuto

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Izpišejo se knjižbe, kjer valuta dokumenta ni v vnešenem obdobju. Na poročilu preverimo dokumente ali so upravičeno izven obdobja ali ne. V primeru da so neupravičeno izven obdobja je verjetno prišlo do napake pri vnosu valute dokumenta. Poročilo se pogosto izpiše pred zaklkučkom leta, ker podatek ne vpliva na bilanco, vpliv pa lahko na odprte postavke oz. na otvoritveo postavko v novem letu.