Stroškovna mesta

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Poslovanje nekega podjetja imamo lahko razdeljeno po stroškovnih mestih. Stroškovna mesta lahko predstavljajo:

- ločene poslovalnice

- ločene branže poslovanja: servis in prodaja

- ....

 

V kolikor želimo poročila po stroškovnih mestih: bilance po stroškovnih mestih, odprte postavke po SM, kontna kartica po SM, kartica klienta po SM, ..., moramo knjižiti na stroškovna mesta. Vsa možna stroškovna mesta dodamo v šifrant z oznako in nazivom. Ko knjižimo na konte kateri so označeni s poljem "Analitika po SM", v stolpec str.mesto vnašamo oznako stroškovnega mesta.