Temeljnice

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Z ukazom izpišemo vse temeljnice katere pripadajo vnešenim kriterijem. Vsaka temeljnica se izpiše posebej. Privzeto je vnešen trenutni uporabnik kot Knjižil. To pomeni da se izpišejo vse temeljnice katere je vnesel v program trenutno prijavljen uporabnik.

 

clip0032

 

Pred poročilom lahko še izberemo kateri dodatni podatki posamezne knjižbe se prikažejo.

clip0033

 

V kolikor je temeljnic za izpis veliko in smo izbrali "V redu ekran" moramo še enkrat odgovoriti na vprašanje.

 

clip0034