Uporabniki

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

V šifrantu se nahajajo vsi uporabniki programa glavna knjiga.Vsak uporabnik vsebuje podatke:

Oznaka: enolično določena oznaka, potrebuje se pri prijavi v program. Priporočljivo je uporabiti kratko in številčno oznako.

Pristopna šifra: je šifra uporabnika, katera se uporablja pri prijavi v program. Pristopno šifro si morate zapomniti, drugače ne boste mogli vstopiti v program. V kolikor jo vnesete s črkami morate paziti na velike in male črke. Priporočljivo je uporabiti števično pristopno šifro.

Osebni podatki: Ime in priimek, domači naslov, Domači telefon, Naslv el.pošte, opombe

 

clip0005