Vnos in obračun izkazov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Izkaz se kreira na osnovi predloge. Ko se dodaja nov izkaz se avtomatično odprejo predloge in ko jo izberemo se odpre nov izkaz z vnešenimi postavkami s predloge. Vsaka predloga vsebuje postavke, formule za vsako postavko in obliko izpisa. Vnesemo še obdobje izkaza in in kliknemo na obračunaj. V izkazu se upoštevajo samo knjižene temeljnice.

 

clip0060

 

Pomen stolpcev:

Ozn.I: Oznaka, ki se lahko uporablja tudi v Formulah.

Odmik: Odmik v denso na izpisu. Vnos odmika 0 pomeni da ni odmika.

Opis: številčni opis postavke na izpisu

Opis2: opis postavke na izpisu

Formula: formula za preračun, v formuli so konti in Ozn.I.

Znesek: po obračunu izkaza znesek v EUR

Znesek PL: znesek predhodnega leta ali obdobja

NAP: kjer je polje obkljukano je možna napaka v formuli, konto, ki ni vnešen, ...

Izračun: je izračun kakor je prišlo do zneska, pravilno je izračun s številkami

 

Lokalni ukaz "Preberi znesek pred iz drugega izkaza" nam prebere v stolpec Znesek PL znesek iz predhodnega izkaza.