Zaključek leta

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Z zaključkom leta mislimo na opravila:

kontrola podatkov
zapiranje razredov
odpiranje novega poslovnega leta
kreiranje nove otvoritvene temeljnice v novem letu
prenos vseh knjižb iz stare baze podatkov v novo bazo podatkov, katere so knjižene z obračunskem obdobjem v novem letu
arhivski izpis vseh knjižb

 

 

Pred zaključkom leta je pomembno arhivirati podatke: Ostalo/Arhiviranje7rstavriranje/Arhiviranje podatkov: .

S posebnimi ukazi za zapiranje razredov na temeljnici, naredimo še končne knjižbe.

S kontrolnimi izpisi preverimo pravilnost vnosov. Vsa poročila se nahajajo v Izpisi in poročila/Kontrolni izpisi:

/Kontrola nepravilnih vnosov/Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu
/Kontrola nepravilnih vnosov/Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
/Kontrolni izpisi/Seznam neizravnanih temeljnic
/Kontrolni izpisi/Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
/Kontrolni izpisi/Seznam knjižb brez glave

Peveriti je potrebno tudi ali vsa plačila zapirajo dokumente oz. so v celoti ali delno zaprla nek dokument.

 

Z ukzom Ostalo/Odpri novo leto in s kopiranjem vseh podatkov v novo leto odpremo novo leto.

Z ukazom Ostalo/zaključek leta kreiramo otvoritveno temeljnico v novem letu in prenesemo samo knjižbe iz novega leta v novo leto.

Z ukazom Izpisi in poročila/Ostali izpisi/Kontna kartica za neanalitične konte - seznam, krajše in

Izpisi in poročila/Ostali izpisi/Kontna kartica za analitične konte po klientih - seznam, krajše se zgoščeno izpiše na tiskalnik.