Obvezna navodila o uporabi DL programov

Informacije na internetu

Informacije na internetu

Predhodnja tema Naslednja tema  

Informacije na internetu

Predhodnja tema Naslednja tema  

Podatki o novih programih, specifikacija programov, novosti v programih, najnovejše različice, najnovejša navodila se nahajajo na spletnem naslovu: www.digital-logic.si. Priporočljivo je pogosto obiskovanje naslova saj so na njem tudi druge koristne informacije.

Nekatere datoteke so pripravljene za prenos na vaš računalnik in za nadgrajevanje programa.

 

1. www.digital-logic.si

 

osnovna_digital_logic_si

 

2. Kliknemo na Programi DL

 

 

osnovno_digiprogrami_si

 

3. V meniju lahko potem izberemo poljubne ukaze: vprašanja in odgovori, napotki za delo, Novosti v programih