Obvezna navodila o uporabi DL programov

Nadgrajevanje programov

Nadgrajevanje programov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nadgrajevanje programov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Programe je priporočljivo/potrebno nadgrajevati. Z nadgrajevanjem se upoštevajo nove zakonske spremembe in zahteve, dodajajo se novi moduli in s tem nova funkcionalnost programa, novi dodatki in izboljšave, odpravljajo se tudi napake v programih. Pred nadgradnjo moramo arhivirati nastavitve, glavni program in tudi bazo podatkov.

Nadgradnja je sestavljena iz:

- arhiviranja podatkov, programa in nastavitev

- presnemavanje prejete zagonske datoteke čez obstoječo staro v delovnem imeniku

- nadgrajevanja baze podatkov

 

Vsak program ima svojo zagonsko datoteko .EXE. Ta se nahaja v delovnem imeniku programa. Vsak DL program ima svoj delovni imenik. Z nadgradnjo presnamemo zagonsko datoteko čez obstoječo v delovnem imeniku programa. Zato za uspešno zaključeno presnemavanje,  v tem trenutku noben uporabnik ne sme uporabljati programa. Ko presnamemo zagonsko in zaženemo program, se nam sporoči, da smo zagnali program z novo rzličico, s tem dobimo potrditev, da smo v redu presneli datoteko. Takoj po prijavi pa se nam največkrat tudi nadgradi baza podatkov. Ko se izvaja nadgrajevanje baze podatkov noben drugi uporabnik ne sme vstopiti v program in moramo počakati do konca nadgrajevanja. Nadgrajevanje baze podatkov lahko traja dlje časa zato ne smemo biti omejeni s časom ko nadgrajujemo program. Nikakor ne smemo kakorkoli prekiniti nadgrajevanja. Ko je nadgradnja končana se lahko nadaljuje normalna uporaba programa.

 

Do nove zagonske datoteke pa lahko pridemo na različne načine:

 

z disketo ali CD-romom. Ko smo prijeli medij moramo prvo razpakirati in s tem presneti zagonsko datoteko v delovnem imeniku. Največkrat to naredimo z WinZip-om, ki nam razpakira in presname zagonsko datoteko.
EMail: Lahko dobimo po elektronski pošti zagonsko datoteko. Ta datoteka je največkrat stisnjena in jo z WinZip-om potem, ko smo jo presneli stisnjeno na disk, razpakiramo in hkrati presnamemo. DL programi pa vsebujejo tudi ukaz Ostalo/Servis/vzdrževanje/Prejmi nadgradnjo po elektrosnki pošti kateri avtomatsko pregleda še neprejeta sporočila in v primeru nadgradnje avtomatsko nadgradi program.
preko interneta WWW: Na elektronskem naslovu www.digital-logic.si se nahajajo zadnje nadgrajene zagonske datoteke za vse programe DL. S tega naslova si lahko prenesemo zahtevano datoteko na svoj trdi disk. Potem jo razpakiramo (WinZip) in hkrati presnamemo. Za dostop do teh datotek potrebujete geslo.

 

Primeri delovnih imenikov za programe:

 

 USPEŠNO POSLOVANJE: C:\DL\UP

 BLAGAJNA: C:\DL\UP

 OSEBNI DOHODKI IN KADROVSKA EVIDENCA: C:\DL\OD

 OSNOVNA SREDSTVA: C:\DL\OS

 GLAVNA KNJIGA: C:\DL\GK

 POTNI NALOGI: C:\DL\PN

 POGODBE: C:\DL\PO

 OBRESTI: C:\DL\OB

 STROŠKI: C:\DL\ST

 POTNI NALOGI: C:\DL\PN

 NAJEM VOZIL: C:\DL\NV

 REGISTRACIJA PRISOTNOSTI: C:\DL\RP

 DELOVNI NALOGI: C:\DL\DN

 ...