Obvezna navodila o uporabi DL programov

Težave pri uporabi programa

Težave pri uporabi programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Težave pri uporabi programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Če se pojavi težava je hitrost odprave težave bistvenega pomena. Zato je najprej potrebno poskusiti problem rešiti sam. Prvo je potrebno razvrstiti težavo v skupino težav, po potrebi arhivirati podatke in nato začeti s postopkom za odpravo.

Najosnovnejši postopek za odpravo težav

Najosnovnejši postopek je zapreti program in ga ponovno odpreti. Poskusiti z istim ukazom, če se napaka ne odpravi, lahko nadaljujemo odpravo napak z naslednjim osnovnim postopkom z popravljnjem baze podatkov. Po obveznem arhiviranju podatkov, poizkusimo zapreti program, v katerem so se pojavile težave in vse ostale programe, ki trenutno tečejo na našem računalniku. Če uporabljamo mrežno različico poskrbimo, da noben računalnik v mreži ne uporablja programa, ki bi lahko uporabljali podatke iz iste baze podatkov (programe, v katerem se je pojavila težava, ali najbolje vse programe DL). Ponovno zaženemo računalnik in program. Popravimo bazo podatkov, zapremo program, ga ponovno odpremo in poizkusimo znova s funkcijo ali ukazom, ki nam je povzročal težave.

Kako postopati v primeru težav s programom DL

Prvo je potrebno ločiti več vrsti težav:

1.Logične programske težave

Te težave se pojavljajo v primeru, ko se vračajo nepričakovani rezultati. Po vsakem ukazu lahko pričakujmo nek rezultat. Vzrokov, zakaj je prišlo do nepričakovanih rezultatov je lahko več:

-Nerazumevanje funkcije, ki smo jo izvedli. V navodilih moramo preveriti, kakšen je njen namen. Če natančno vemo, zakaj je funkcija namenjena, lahko pričakujemo podatke drugače ne. Mogoče obstaja druga funkcija (npr.drugi izpis), ki nam vrača željene in tudi pričakovane rezultate. Se pravi, da moramo vsako funkcijo, ki jo izvedemo, poznati kakšne rezultate vrača. Vendar pozor rezultati so lahko tudi nevidni (obnavljanje vhodnih cen artiklom – program UP) in so osnova oz. vhodni podatki drugim funkcijam.
-Nepravilni vhodni podatki funkciji. Vsaka funkcija zahteva vhodne podatke. Vhodni podatki so lahko:
za izpis zaloge potrebujemo promet in opis artiklov,
za obračun OD za nekega zaposlenega potrebujemo podatke o zaposlencu in mesečne podatke,
za obračun amortizacije potrebujemo podatke o osnovnem sredstvu s pravilnim vnosom amortizacijske skupine,
...

 

Preveriti moramo vhodne podatke. Če so že vhodni podatki napačni je sigurno tudi rezultat napačen. Vhodni podatki so največkrat napačni zaradi nepravilnega vnosa, ki pa so lahko posledica nerazumevanja pri vnosu, nerazumevanja navodil, nepopolnih oz. dvoumnih navodilih in napake v programu samem. Če ugotovimo napako pri vnosu, jo popravimo in nadaljujemo z delom. Če ne najdemo napake pri vhodnih podatkih nadaljujemo iskanje vzroka težav pri kriterijih.

-Nepravilni kriteriji funkcije. Večina funkcij vsebuje kriterije. Ti so lahko vidni (eksplicitni) lahko pa nevidni (implicitni). Vidni kriteriji oz. vnosni kriteriji so lahko:
pri obračunu OD mesec in leto obračuna,
pri izpisu Plačilne liste v programu OD: leto, mesec, tip, oznaka zaposlenca,
pri izpisu zaloge v UP: datum izpisa, oznaka skladišča,
pri  izpisu amortizacije v programu OS: obdobje obračuna,

                 Nevidni kriteriji so lahko:

Sistemski datum računalnika (pri pregledu zalog v šifratnu artiklov-UP),
Trenutno skladišče (določi se pri prijavi v program UP) pri izpisu zaloge artiklov,
Oznaka trenutnega uporabnika,
...

 

Kriterije najlažje preverimo, če ponovimo funkcijo (npr. ponovimo izpis) in natančneje pregledamo vse kriterije, ki nam jih ponuja program. Če so rezultati sedaj pravilni smo odpravili težavo. Če ne, lahko poizkusimo z osnovno odpravo težav ali z osnovno odpravo težav z obnavljanjem ključev.

 

Če rezultati še vedno niso pričakovani je velika verjetnost napake v programu. Napake v programu lahko odpravimo z nadgradnjami ali spremembo nastavitev programa. Nekatere programske nastavitve lahko spreminja sam uporabnik (po navodilih pooblaščenega serviserja) nekatere pa lahko spreminja le pooblaščeni serviser. Za nadgradnje lahko preverimo na internetu ali pa v podjetju. Napako v programu lahko prijavimo preko interneta ali po faksu/telefonu v podjetje.

 

2.Programske sistemske težave

 

Te vrste težav je največkrat vzrok za nepredvideno ali nepravilno uporabo programa ali operacijskega sistema MS Windows ali nastavitev MS Windows-ov ali napak v programu. Težave so lahko trdovratne in jih je težko odkriti. Težave se največkrat pojavijo samo v določenem stanju računalnika ali programa. Težave nam lahko povzročajo drugi programi, ki se trenutno izvajajo ali pa že sama inštalacija nekega drugega programa. Rešitev je samo, da opazujemo in ugotavimo, v katerih primerih se napaka ponavlja, in poskušamo odpraviti vzrok težave. Najverjetneje pa je potrebno napako sporočiti v podjetje.

 

Primeri težave so lahko:

-Nepravilni izgled izpisa. Vzrok je lahko nepravilen gonilnik za tiskalnik.
-Program se noče zagnati in javlja napako: »Out of memory« ali »premalo pomnilnika«. Vzrok je lahko preveliko število trenutno odprtih programov ali premalo pomnilnika v računalniku.
-Okno se ne vidi v celoti na ekranu (je preveliko). Potrebno je spremeniti resolucijo ekrana (1024X768 je največkrat zadosti velika resolucija).
-Program je javil neko napako, ki si jo ne znate razložiti. Zaprite vse programe na računalniku in ponovno zaženite program in poskusite ponoviti funkcijo. Če še vedno ni uspeha je mogoča napaka v programu.
-Datum se ne izpisuje v obliki DD.MM.LLLL. Vzrok je napačna nastavitev "Področnih nastavitev" na kontrolni plošči.
-Šumniki se nepravilno prikazujejo v programu. Vzrok je najverjetneje nepravilna nastavitev področnih nastavitev na kontrolni plošči ali nepravilna nastavitev MS Windows operacijskega sistema.

 

Te težave lahko rešujemo na več načinov. Lahko samo zapremo vse programe na računalniku in ponovno zaženemo program in ponovimo funkcijo. Največkrat se tako težavi izognemo, vendar se lahko pojavi ponovno. Lahko poskusimo tudi s ponovnim zagonom računalnika in obnovitvijo ključev. Najpogosteje pa je potrebno napako sporočiti v podjetje.

 

3.Težave s podatki oz. bazo podatkov

 

Te težave so najpogostejše. Do njih prihaja zaradi nepravilne uporabe programa in operacijskega sistema MS Windows. Največkrat se med delom prikaže kakšno okno z opozorilom v angleščini. Pomembno je, da si opozorilo zabeležimo in jo na zahtevo sporočimo serviserju. Do teh težav pride zaradi napak na posameznih tabelah v  bazi podatkov. Tabela je poškodovana. Program ne more več dostopati do podatkov v posamezni tabeli. Težave se lahko pojavijo že pri vstopu v program. Še preden se nam odpre okno za prijavo v program nam program javi kakšno sporočilo. Težave se odpravijo tako, da popravimo bazo podatkov. Pred popravilom je nujno potrebno arhivirati podatke. Najenostavneje je po ponovnem zagonu MS Windows-ov pravilno popraviti podatke in nato še enkrat ponovno zagnati MS Windowsov program. Največkrat se težave odpravijo.

Pri večjih okvarah na bazi podatkov je potrebno po ponovnem zagonu računalnika zagnati ukaz Celotna obnovitev podatkov.

 

4.Težave pri tiskanju

 

Programi DL tiskajo na tiskalnik preko inštaliranih gonilnikov. Gonilniki imajo vrsto nastavitev s katerimi nastavljamo način tiskanja. Če nastavitve spreminjamo se nam lahko spreminja tudi izpis ali celo onemogoči. Zato so pomembne pravilne nastavitve tiskalnika. Še bolj pa je pomembna prava inštalacija gonilnikov tiskalnika. Ker je tiskalnikov veliko vrst je veliko vrst tudi gonilnikov, še več največkrat je več različic gonilnikov za isti tiskalnik in sicer za vsako različico MS Windowsa svoje. Inštalacija najnovejših gonilnikov so najpogostejša rešitev težav pri tiskanju. Vendar lahko z namenom izboljšati in pohitriti tiskanje namestimo novejši gonilnik in program nam začne tiskati napačno. Zato si moramo vedno shraniti zadnje delujoče gonilnike. Pogosta napaka je nepravilna nastavitev strani v gonilniku tiskalnika. V kolikor uporabljamo iglični tiskalnik z neskončnimi listi moramo nastaviti dolžino lista (11'', 12''). Če uporabljamo neskončni papir in posamezne liste izmenično moramo to nastavitev vedno spreminjati.  Težav s šumniki naj ne bi bilo več. Če so težave, je potrebno spremeniti nastavitve tiskalnika in MS Windows-ov ali pa so napake v programu.

 

Dogaja se tudi, da gonilniki pri tiskalnikih, ki so ravnokar prišli na tržišče niso najboljši. Zato po inštalaciji novega tiskalnika program ne izpisuje pravilno. V tem primeru je potrebno počakati, da proizvajalec izda novo različico gonilnikov, kar nam odpravi težavo.

 

Če inštaliramo nov tiskalnik, starega ne smemo predčasno odtujiti. Moramo počakati in preveriti, če nam novi tiskalnik deluje pravilno. Šele nato lahko star tiskalnik odtujimo.

 

Priporoča se laserski tiskalnik. Ti tiskalniki so hitri, robustni, kvaliteta izpisa je odlična, ne pacajo, niso zelo občutljivi na kvaliteto vloženega papirja, cena izpisa je dokaj nizka. Imajo pa slabo lastnost, da na njih ne moremo tiskati plačilnih nalogov, ker ne znajo tiskati na papir s kopijo. Ne znajo tudi tiskati na neskončni, perforiran papir, ki so primerni za kopije.

 

Tiskalniki Ink-Jet so tudi priporočljivi tiskalniki. Tiskalniki tiskajo hitro in kvalitetno. Ne znajo tiskati v kopijah in ne znajo tiskati na perforiran papir (tisk plačilnih nalogov odpade). Občutljivi so na kvaliteto vloženih listov.

 

Iglični tiskalniki so počasni in kvaliteta izpisa ni najboljša. Nekateri imajo težave z gonilniki, zato je kvaliteta tiska še nižja. Njihova prednost je tiskanje v kopijah in tiskanje na perforiran neskončni papir.

 

Nekateri izpisi so specifični in so prilagojeni za izpis izključno na iglične tiskalnike. Ti izpisi so označeni z besedo »konceptno«. Nastavitev teh tiskalnikov je specifična in nastavitev programa je specifična. To so največkrat izpis virmanov, položnic, koncepti izpis cenika, konceptni izpis zalog, konceptni izpis inventure.

 

5.Težave pri pošiljanju elektronske pošte

 

Nekateri izpisi se dajo pošiljati direktno po elektronski pošti.Vse nastavitve elektronske pošte se vršijo v nastavitvah MS Windows. Programi le uporabljajo te nastavitve in če so napačne, se žal pošiljanja izpisov na E-Mail naslove ne da koristiti. Največkrat se težave pojavljajo pri napačnem vpisu gesla.