Uvod
Osnovno o DL programih
Osnovno o tipkovnici in o miški
O oknih v MS Windows-ih
Glavni meni v glavnem oknu programa
Lokalni meni okna
Sestavni deli okna
Podrobneje o dodajanju/ popravljanju in brisanju
Podrobneje o dodajanju/ popravljanju in brisanju sestavljenih podatkov - dokumentov
Dokumenti
Zapiranje oken
Predogledi
Premikanje med vnosnimi polji - vnašalnicami
Vnos datuma
Vnos teksta v vnašalnico za tekst
Kopiranje podatkov med vnašalnicami
Pomen tipk na tipkovnici
Hitri gumbi
Premikanje med vnesenim tekstom v vnašalnici
Številčenje dokumentov
Vnos kriterijev za izpise in poročila
Šifranti
Kriteriji
Oznake zapisov v šifrantih - šifre
Vprašanja in odgovori