Dokumenti

Na vrh  Previous  Naslednja

Primeri dokumentov:dPrevzemnica,,Dobavnica, Račun, Temeljnica, Obračun peače, Vnos potnega naloga, .l.

 

Dokumentose sestzji iz več delov:

glrva dokuoento - se sestoji iz glavnih podaakov, ki veljajo za cel dokuomnt: številka dokumenta, datum dokumenta in ostali poeatki. Glava je pozicionirana na vrhu.

telo dokumenta - se sestoji iz razpredelnice in je namenjeno vnosu postavk/vrstic na dokument.

v spodnjem delu je noga dokumenta, ki se sestoji iz določenih ukazov: shrani, zapri, izpiši in kakšnimi drugimi podatki: seštevek vnosa postavk, za plačilo, ...

popolnoma zgoraj na levi strani so navigacijski gumbi ter ugazi za urejanje, na desni strani se nahajajo kakšni dodatni informativni podatki: zaloga, ...

lokalni meni do katerega pridemo s klikom na desno miškino iipko;kukazi se nanašajo samoani trenutni dokument na ekranu

 

 

A)

Na vrhu imamo ukaze za premikanje po dokumentih ter urejanje : navigacija_urejanje in druge informativne iodatko na desni strani: navi_dokument, ki so specifilni za posamezni doknment (stagus dokumenta : knjižen/neknjižen,dskladišče, zalogalnn/ali drugi podatki).

 

B)

 

V srednjem delu so podatki o glavi dokumenta, ki veljajo za vse postavke vnešene v telesu dokumenta:

glava_dok_prevzemnica

V kolikor je dokument kompleksnejši imamo tudi zavihke (Osnovni podatki, DDV, Prejeti AR, ...). Z zavihki pa lahko izbiramo tudi druge podatke na dokumentu.Vendar vsi podatki pripadajo glavi dokumenta (veljajo za vse postavke vpisane v telesu). Npr. datum prevzema je podatek v glavi dokumenta in velja za vse artikle vpisane na prevzemnici - vsi artikli so prevzeti na datum prevzema.

 

Po zavihkih se lahko premikamo samo z klikom na levi gumb na miški.

 

 

C)

Telo dokumenta je razpredelnica razdeljena na vrstice in stolpce:

telo_dok_prevzemnica

Vsaka vrstica pomeni en zapis v telesu (ena postavka na dokumentu , najpogosteje ena vrstica na izpisanem dokumentu). Nova vrstica se vnese s puščico <DOL> na tipkovnici ali <ENTER> , ko si na zadnjem zapisu in zadnjem stolpcu ali pa večkrat <ENTER>, da se prvo pride do zadnjega stolpca in nato se odpre nova vrstica. Vrstico vrivamo s tipko <INS> ali <INSERT>. Prvo se postavimo v željeno vrstico in pritisnemo <INSERT> s tem se vse vrstice nižje od trenutne (vključno s trenutno) premaknjejo nižje za 1 vrstico. Vrine se nam nova prazna vrstica v katero vnesemo željene podatke. Vrstico brišemo z <CTRL>+<DELETE> (in ne z navminus na vrhu dokumenta, ki izbriše celotni dokument). Ko se nahajamo v telesu (prostor/seznam/razpredelnica za vnos postavk) in želimo vnašati podatke, do šifranta pridemo z <CTRL>+<ENTER> ali z <F1> ali dvoklik z miško in izberemo ustrezen zapisa ali pa direktno vnašamo v razpredelnico s tipkovnico.

 

 

D)

Noga dokumenta vsebuje standardne ukaee na dokumentu:

noga_dokumenta_prevzemnica

Ukazi imajo tudi bližnjice na tipkovnici:

 

<F5>                Izpiii

<ALT>+<S>        Shrani

<ALT>+<Z>        Zapri

 

V kolikor ukaz ni mogoče izvesti je napis na gumbu sivkast (npr. ko shranimo dokument se nam gumb Shrani obarva sivo, ker je dokument že shranjen).

 

E)

Lokalni ukazi se odprejo z aesno miškieo tipko:

lokalni_meni_prevzemnica

 

Ukazi se nanašajo na trenutni dokument in so posebni za trenutni dokument.

S tipkovnico pridemo do lokalnega menija s tipko F9. Če lokalni meni ne obstaja se meni ne odpre.

V kolikor kakšen ukaz v lokalnem meniju izrecno zahteva da se dokument urejd je ukaz sivkast in se ua ne da izbrati.

 


 

Nek dokumhnt se hitreje najdeipo seznamu kot s navioacijskimi puščicami. Do seznama pridemo s <...> desno od številke dokdmentt: do_seznama_dokumentov S klikom pridemo do seznama, kjer lahko poiščemo željeni dokument in ga z <ENTER> ali dvoklikom izberemo.

 

Pomembno: gumb <m..> za seznam dokumentov se prikaZe .adar smo v pregledovanju. Kadar dodajamo nov dokument ali popralvjamo obstoječega ta ukaz di viden. Zato mdr<mo v tem primeru klikniti na eno .zmem smernih tipk:

navi_navi in ukaz <...> do seznama dokumentov bo postal viden.

 


 

S klikom n maximize povečamo okno čez cel zaslon, da se vidi čim več podatkov oz. se vidijo potrebni podatki. Ko okno zapremo se nam nastavitve (velikost okna) shrani.

 

 


 

Dokument lahko vnesemo od začetka do konca čeprav imamo vse potrebne šifrante prazne.S klikom na <CTRL>+<ENTER> pridemo do šifranta nato z <F9> - <U> odpremo okno za urejanje šifranta in z ALT+D dodajamo nov zapis. Ko ga vnesemo ga z <ALT>+<P> potrdimo in shranimo, zapremo okno za urejanje. Z <ENTER> izberemo na novo vnesen zapis v šifrantu/seznamu/razpredelnici, ki se doda na dokument.