Glavni meni v glavnem oknu programa

Na vrh  Previous  Naslednja

Glavna okna (okno se odpre ponavadi, ko po prijavi uspešno vstopimo v program) imajo v zgornjem delu tudi meni. Do menija pridemo z miško tako, da kliknemo na ustrezen del menija v programu( npr.: Izpisi in poročila). S tipkovnico pridemo do željenega menija tako, da pritisnemo ALT+črko katera je v meniju podčrtana. Primer za meni meni_glavni.

S kombinacijo (hkratnim pritiskom na obe tipki, vendar prvo ALT) ALT+O pridemo do menija poslovanje. Z pritiskom na ALT+I se nam odpre podmeni Izpisi in poročila. Po podmeniju se premikamo s smernimi tipkami gor in dol, če pa se meni nadaljuje v podmeni nadaljujemo v podmeni s smerno puščico desno ali tipko ENTER. Ko si izberemo ustrezni ukaz v meniju ga izvedemo s tipko ENTER ali pa z miškinim klikom. Če ne želimo izbrati nobenega ukaza ali želimo zapreti podmeni lahko pritisnemo tipko ESC.

 

Do glavnega menija imamo dostop, ko imamo zaprta vsa okna trenutnega programa.