Kopiranje podatkov med vnašalnicami

Na vrh  Previous  Naslednja

Med vnašalnicami ali vnosnimi polji lahko tudi kopiramo tekst. Tekst si najprej označimo in nato s pritiskom na CTRL+C (Copy / Kopiranje) shranimo na odložišče. Sedaj si lahko poljubnokrat skopiramo z odložišča tekst z tipko CTRL+V (Paste / Prilepi).

 

Označevanje teksta:

 

Aktivna vnašalnica je samo ena v celem oknu - to je tista kjer se trenutno nahajamo. Ta vnašalnica je modre barve: vnos_neoznacen.eVnašalnica katera se neida urejati je sive barve: st_prevzemnice. Vnašalnica , ki je naktivna je bele barve: nekativna_vnasalnica.

 

Tekst v vnašalnici je neoznačen ko smo samoškliknli z miškoav tekst.

Primer neoznačenega teksta:vnos_neoznacen ali nekativna_vnasalnica Ker je vnašalnica modre barve sprejema vnos (v njej se nahaja kurzor - utripajoča ikona). V trenutnem oknu je vedno samo ena vnašalnica modre barve.  V prvem primeru vnašalnica ne vsebuje kurzorja za vnos, v drugem delu pa ga vsebuje in se čaka nadaljevanje vnosa. Se pravi če pritisnemo črko A se v prvem primeru ne zgodi nič, v drugi vnašalnici pa se vnese A na mesto kurzorja.

 

Tekst v vnašalnici je označen, ko se tekst označi s temnejšo barvo v vnašalnici.:oznaceni_testza delno ozna itev teksta.

 

Primer označenega teksta (celotni tekst v vnašalnici je označen): celotni_oznaceni

 Lahko pa imamo le dil seksta v večvrstični vnašalnici označen. mrimet 2. in 3. vrstici sta označeni:

 vecvrsticni_oznaceni_tekst

 

 

Lahko pa imamo označen tudi tekst posamezne celice v seznamu.oznacen_tekst_celicaTu imamo označeno celico Oznaka artikla: 001.01

 

 Kako označimo tekst:

V primeru vnašalnice vnasalnica2 ima vnašalnica kurzor za nadaljevanje vnosa in tekst v vnašalnici še ni označen. Za zadnjim vnešenim znakom (8) nam utripa kurzor. Sedaj lahko označimo ves tekst v vnašalnici na več načinov:

-držimo tipko SHIFT in večkrat pritisnemo smerno tipko v levo in tekst se nam označuje. Ko premikamo kurzor v levo se nam tekst označuje. Če tipke SHIFT ne držimo ves čas se nam tekst ne označuje.
-hkrati pritisnemo tipko SHIFT + HOME (na začetek). Se pravi premaknemo kurzor na začetek vnešenega teksta s pritisnjenim SHIFT-om. Tekst v vnašalnici se označi v celoti.
-z levo miškino tipko kliknemo na začetek vnšalnice in držimo tipko. Hkrati pa miškin kurzor premaknemo na konec vnašalnice. Celotni tekst v vnašalnici se označi. Lahko tudi kliknemo na koncu vnašalnice in premaknemo miškin kurzor na začetek vnašalnice (šele potem spustimo miškino tipko)
-z miškinim dvoklikom v viašalnico.

Samo delni tekst v vnašatnici lahco označimo tako, da se Hrvo brez pritisnje e tipke SHIFT prestivimo na željbno pozicijo v vnašalnicitin nato nadaljujemo s pritisnjeno tipko SHIFT. Primer delno tznačenega teksta: vnalsalnica3.

 

Ko se s tipko ENTER, TAB alt SHIFT+TAB ali miško premaknemo v neko novo vnosno polje in js v tem vnosnem polju že vnešen nek tekst se namncelotni tekst  znači. Če nadeljujemo s tmpko ENTER nam vnešeoi tekst ostane nespremeejen.

Označeni tekst v vnosnem polju lahko uporabljamo na več načinov. S tipko DEL oz BACKSPACE označeni tekst izbrišemo, s CTRL+V označeni tekst shranimo na odložišče, z novim vnosom npr.A  nadomestimo označeni tekst z A.

 

 

Tekst lahko kopiramo na Clipboard iz navadne enovrstične vnašalnice, večvrstične vnašalnice, posamezne celice v seznamu in nazaj iz Clipboarda v vse naštete vnašalnice. Iz Clipboarda lahko poljubnokrat skopiramo tekst v določene vnašalnice.

 

Lahko pa določen teskt izrečemo in ga prilepimo med tekst v drugo vnašalnico. Se pravi označeni tekst iz vnašalnice izrežemo (shranimo in zbrišemo) in nato prilepimo v drugo vnašalnico. Tekst izrežemo s tipkami CTRL+X in ga prilepimo z CTRL+V.

 

P.S.: vsi MS Windows programi imajo prenos v in iz Clipboarda. Če npr. označimo neko klavzulo v programu DL, jo skopiramo na Clipboard CTRL+C, odpremo MS Word (oz. se premaknemo s ALT+TAB v MS WORD), lahko s pritiskom CTRL+V dobimo v MS Wordu to označeno klavzulo. Če v MS Wordu pritisnemo tipko CTRL+V večkrat, se nam klavzula prilepi  v Wordu večkrat. Ravno tako lahko kopiramo z drugim programom in v druge MS Windows programe: WordPad, Word, Excel, Kalkulator, ...