Kriteriji

Na vrh  Previous  Naslednja

Eden izmed načinov iskanja je iskanje v seznamih s pomočjo kriterijev. S pomočjo kriterijev filtriramo zapise in zožimo prikaz podatkov (manj vrstic), kar pomeni da hitreje najdemo iskanega.

 

KrKteriji se lahko izbirajo v vseh šifrantih in pDegledih (Šifranti artiklov, klientov, skladišč, kontni plan v GK,gurize postav e v OD, Voz la on vozniki v PN, pregleduračunov, pregled plačil, pregled knjižb v GK, pregled temeljnic v GK, pregledlootnih nalogov v PN, pregled obračunov v OD, ...)

 

Seznam brez kriterijev se odpre takoj ko izberemo ukaz za šifrant (npr. Matični podatki/artikli)

Primer šifranta brez kriterijev:

 

clip0362

V seznamu so prikazani vsi zapisi (vse vrstice) izbranega šifranta.

 

Nastavljanje kriterijev.

 

Kriterije dodajamo na osnovi lokalnega menija (F9 ali desna miškina tipka) in podmenijem Kriteriji.

Ko izberemo enega izmed prikazanih polj (Oznaka, Črtna koda, ...) se polje obkljuka in prikaže se kot kriterij ( za primer smo izbrali kriterij Naziv in še enkrat kriterij PCena brez DDV) v zgornjem delu okna:

meni_kriteriji1  ----> meni_kriteriji2

 

Ko sedaj kliknemo oz. izberemo šifrant se odpre okno s seznamom brez zapisov(vrstic), ker se čaka na vnos kriterijev:

kriteriji_artikli

 

V primeru, da ne želimo vnesti kriterija (želimo vse zapise) samo pritisnemo tipko <ENTER>. Prikaz je podoben kot da kriteriji niso bili izbrani (ni jih na ekranu). V primeru da želimo pregled omejiti s kriteriji vnesemo kriterije in pritisnemo <ENTER>. V pregledu so le tisti zapisi, ki ustrezajo kriterijem. Še vedno pa nam je omogočeno iskanje po stolpcih.

 

Kriteriji so različnega tipa odvisno od tipa polja:

Tekstualni kriterij (polja Oznaka, naziv, opomba, ...)

Znak * in ? imata posebno vlogo. * nam pomeni karkoli, ? nam pomeni en poljuben znak. Se pravi v našem primeru lahko vptipkamo pod kriterij naziv:

Monttr                - prikazali se bodo samo artikli z nazivom abc

Monitrr*        - prikazali se bodo artikli pri katerih se naziv začne z MonitorSaMonitor SMASUN1 15A, Monitor IBM, Moritor SAMSUNG 1232, MONITOR 15X16, ...)

*Monitor*        - priakzali se bodokvsi artikli, ki vsebujSjo besedo Monitor (ne glode na velike in da e čnke): SAMSUNG monitor 14X120,  Monitor SMASUNG AAA, IBM Monitor, ...

*monitor*15*        - prikazaii se bodo vsi artikGi, ki vsebujeio beseoo monitor in nekje za njo besedo 15: SMASUNG Mon tor veliki format 15A, ...

 

Numerični kriterij (cena, količina, davek, stopnja, rabat, za plačilo, znesek, popust, ...)

V primeru točnega vnosa se nam bo prikazali samo zapisi s točno isto vrednostjo. V primeru 15000 se nam bodo priakazali vsi artikli z prodajno ceno brez DDV 15.000,00 SIT.

Posebno vlogo imata znaka +-   .

V primeru vnosa 15000+-1000 se nam bodo prikazali vsi artikli z prodajno ceno brez DDV med 14.000,00 SIT in 16.000,00 SIT.

 

Datumski kriterij (Datum, Valuta, DOB, Datum plačila, DUR, ...)

V primeru točnega vnosa se prikažejo samo zapisi z določenim datumom, v primeru vnosa z znakom +- pa se prikažejo vsi zapisi kjer je polje v določenem datumskoem obdobju.

Primer vnosa: 2.2.20022in 16.2.2004+-10 kar pomemi v i podatki od 6.2.2004 do 26.2.2004.

 

Ko okno zapremo se shranijo nastavitve kriterijev.

 

Z ukazom "Reoetiraj kriterijo" postavimo ese kriterije v začetni vnos (povsod *).

Z ukazom "Skrij kriterije" pa skrijemo vse kriterije, da noben ni aktiven na vrhu ekrana.

 

Na z ornjem desnem delu okna imamo guob kriteriji_osvezi. klik na gumb nam pomeni isto kot ENTER ko vnesemo kriterij.

Pblje "Vr" ima vlogo shranjevanja kriterijev. V kolikor je polje neobkljukano se nam pri novem prikazu akna prikažejo kriterijk z *.rSe pravi na ENTER ve prikažejo vsi zapisi. V primeru ko je polje "Vr" obklj"kano so shranijoatudi trenutai  nosi kriterijev. Se pravi v kolikor vnesemo *oval* v kriterij naziv in obkljukamo "Vr" se naslednjič, ko odpremo šifrant napolni kriterij nazih z *Oval* in na <ENTER> se nam prikažejo vsi artikli z naziv "oval", kot pri zadnjem prik zu.

 

kriteriji_vr

 

Avtomatično lahko postavimo polje "Vr" na obkljukano tako, da izberemo željeni podatek s <SHIFT>+<ENTER> in ne samo z <ENTER>. Funkcija polja "Vr" ima pomembno vlogo kadar iščemo določen račun podjetja Digitl Logic. Pri pregledu računov vnesemo v kriterij "Naziv kupca" npr.: *Digital*, obkljukamo "Vr". Pri prikazu se nam prikažejo samo računi podjetju Digital Logic, in izberemo prvega. Ko ponovno pridemo do pregleda računov se nam ponovno prikažejo samo računi podjetja Digital Logic, gremo na naslednjega in ga izberemo. To ponavljamo dokler ne pridemo do željenega računa.