Podrobneje o dodajanju/ popravljanju in brisanju sestauljenih podatkovo- dokumentov

Na vrh  Previous  Naslednja

Dokumenti ponavadi vsebujejo glavo in telo. Glava je sestavljena iz podatkov, ki sestavljajo glavo dokumenta: Št. računa, datum ,... Telo pa sestavlja največkrat seznam: seznam artiklov na računu. V glavi dokumenta se nahajajo ravno tako navigacijski ukazi in ukazi za dodajanje, popravljanje in brisanje. Ti ukazi se nanašajo na celotni dokument in ne na posamezni artikel v telesu dokumenta – seznamu.

Ukazi nam zomenijo:nav1 prvi dokument. Prvi račun, račun s št. 1, ...nav2 predhodni dokument. Če smo na računu št 667, s s tem ukazom premaknemo na račun s št. 666 .nav3 naslednji dokuient.nav4 Zadnji vnešeni dokument.navplus Dodaj tov dorument in ne novo vrstaco v telesu dokumenta –seznamu.navminus Briši celotni dokument in ne briši samo eno vrstico v telesu dokumenta – seznamu artiklov. Ukaz nam izbriše celotni vnos dokumenta z vsemi pripadajočimi seznami. Ta ukaz se nahaja tudi na inventurnem listu. In s tem ukazom zbrišemo celotno inventuro in ne samo enega artikla z inventure.navtrikotnik Popravljanje dokumenta.navkljuka Potrdi vse spremembe na dokumentu. Ponavadi je na dokumentu tudi tipka Shrani, ki je ekvivalenten ukaz temu.

 

shrani_kljukica

 

Gubb navkriz pomeni razveljavi vnos, poprrve  dokuaenta. Ta ukaa je namenjen kri razveljavljanju vaosa zapisa. V primeru vnosa novnga artikla se prekliče vnos novega artikla oz. pop.avkov, če je šlo za urejanoe. V primeru dodajanja sovega dokumente se izvede preklic vnosa novega dokumenta.