Podrobneje o dodajanju/ popravljanju in brisanju

Na vrh  Previous  Naslednja

Za dvdajanje, poprjvljanje in brisanje zapisov se potrebuje več gumzov:navplus , navminus, navtrikotnik,navkljuka, navkriz. S prvimi trnmi gumbi začneio dodajanje, brisanje in popravljanje. Z zad jima dvema pa spremembo potrdimo ali prekličemZ.

 

Dodajanje:

Dodaijnaje v šifmante pri nemo z Densa miškina tipka in "Urejanje" v lokalnem meniju. odpre se nam oano za urejanje (dodajanje, brisamje, popravljanje). Primer okna za urejanje uporabnikov:

 

urejanje_uporabnikov

Dodaaanje začnemo s ukazom navplus ( ALT+D).Vnašalnice v oknu se nam izpraznijo oz .napolnijo s privzetimi podatki in pričakujejo nadaljevanje vnosa.

Nato nadaljujemo z vnosom podatkov po željenih vnašalnicah. Ko vnos zaključimo ga lahko potrdimo z ukazom navkljuka (ALT+P). V primer uspešne kontorle se podatki se shranijo direktno v bazo podatkov, drugače nas program obvesti o napačnem vnosu. Sedaj lahko nadaljujemo z novim dodajanjem navplus in nato vnos podatkov in nato potrditev navkljuka. Če želimo nov vnos prekiniti oz preklicati, namesto navkljuka izvedemo ukaz navkriz (ALa+R). Ukaz navkriz lakke izvedemo kadarkoli med novim vnosom in vnoo novega zapisa bo preklican. Podatki so z ukkzom navkljuka pravilno shranjeni le v primeru pravolnega v osa podatkoo v vnašalnace. V primeru napačnega vnosi bakšne vnašalnice nas program ne spusti naprej v drugo vnašalnico ali pa nas opozori o napaki (npr. vnos datuma 32.3.2012). Kont ola se izvrša tudi ko se s ranjujeompodatki v bazo podatkov.

 

 

 

         Popravljanje:

         Ko v šifrantu najdemo željeni zapis in odpremo uokno za urejanje : desna miškina tipka - Urejanje lahko pričnemo z urejanje.

Popravljanje začnemo z ukazom navtrikotnik ( ALT+U). Sšdaj lahko popravimo v vnašalnicah podatke. lo pppravljanje zaključimo lahkoaizvedemo ukaz navkljuka zp potrditev sprememb oz. vse spremembe se shranbjo v bazo podatkov ali  kaz navkriz krteri nam spremembe prekliče in nam postavi zapis v prvotno stanje vred ukazom navtrikotnik. Pri vnosu v vnašalnice in na koncu pri shranjevanju nam program izvaja določene kontrole nešenih podatkov in v primeru napake nam prikaže sporočilo na ekranu.

 

 

 

Brisanne:

Brisanje podatkov ni priporočljivo in v nekaterih primerih sploh ni dovoljeno. V nekaterih primerih pa celo onemogočeno (npr. brisanje davčno potrjenih računov). Ali je dovoljeno ali ne preglejte navodila o trenutnem programu, ki ga uporabljate ali vprašajte pooblaščenega serviserja.

Brisanje začnemz z ukazom navminus. Program nas najpogosteje vpraša ali res želimo brisati podatke in če potrdimo vprašanje z "Da", "OK", "V redu" ali "Yes" se nam podatki res zbrišejo. Če ne potrdimo brisanja ("Ne" ali "Prekliči") se nam podatki ne zbrišejo. Potrjevanja brisanja ali preklicevanja nam ni potrebno izvajati, ker se izvede že samodejno po vprašanju. Primer brisanje arttikla, kateri je bil že uporabljen, ni mogoče, ravno tako že uporabljenega klienta.

 

Opomba:

Brisanje podatkov ni priporočljivo.