Premikanje med vnesenim tekstom v vnašalnici

Na vrh  Previous  Naslednja

Med vnešenim tekstom v vnašalnici se premikamo s smernimi tipkami. Ali pa z miškinim klikom v sredino teksta.

Primer, če imamo kurzor na koncu vnešenega teksta: vnasalica1

Če se želimo premakniti en znak v levo – pritisnemo smerno tipko levo.Če se želimo premakniti še en znak v levo pritisnemo še enkrat smerno tipko levo. Če se želimo premakniti na začetek pritisnemo tipko HOME, če se želimo premakniti na konec pritisnemo tipko END, če se želimo premikati po vnešenih besedah naprej CTRL+smerna tipka desno. Po besedah nazaj se premikamo nazaj s pritiskom na CTRL+LEVO. Če imamo v vnašalnici samo eno besedo ali samo eno številko potem z CTRL+LEVO oz. z CTRL+DESNO skočimo na začetek oz. konec vnešenega teksta v vnašalnici.

 

Če smo v večvrstični vnašalnici se med vrsticami premikamo z DOL in GOR oz. med stranmi na vnašalnici z PgUp in PgDn. S tipko Home in End skočimo na začetek/konec trenutne vrstice. Če nam pri smerni tipki DESNO zmanjka vnesenih znakov v trenutni vrstici se nam kurzor postavi na začetek v naslednjo vrstico. Če nam pri pritisku CTRL+DESNO zmanjka besed v trenutni vrstici nam skoči kurzor v naslednjo vrstico in nam tam naprej išče besede.