Premikanje med vnosnimi polji - vnašalnicami

Na vrh  Previous  Naslednja

Če se nahajmo v nekem oknu in v neki vnašalnici, ki od nas zahteva vnos podatkov, vnos potrdimo s tipko <ENTER>. Po <ENTER> se nam prestavi fokus na naslednjo vnašalnico in od nas zahteva vnos drugega podatka. Ko smo na zadnji vnašalnici nam fokus skoči na ukaz: najpogosteje "Shrani". Med vnašalnicami se lahko premikamo tudi s tipko <TAB>-naprej in <SHIFT>+<TAB> - nazaj kar je osnova vseh Windows programov. Če že želimo priti na v neko vnašalnico, ki se nahaja drugje v oknu se enostavno z miško klikne v željeno vnašalnico.

 

urejanje_uporabnikov

 

V našem primeru se nahajamo v vnašalnici Oznaka. Foku  se nahaja v Oznaki. Ko s tipko <ENTER> nadal ujemo, nam Fokus skočpana vnašalnico Pristopna šifra. Sedaj lahko nadaljujemo a <TAB> in skočimt v vnašalnic  2Imm in pfiimek2. Če sedaj hočemo priti v vnašalnico "Opomba" lahko z miško kliknemo v vnosno polje "Opombe". Lahko pad7X pritisnemo tipko <ENTER> ali <TAB> tn pridemo dj vnaša2nice Opombe.

 

Vnašalnica se po vnosu in potrditvi lahko preveri, in v primeru napake vnosa nam lahko prepreči zapustiti vnašalnico (Npr. vnos 32.6.20123 za vnos datuma).

 

Uporaano!

S tipko PgDn skočimo na Shrani.

S tipko PgUp pa na prvo vnašalnico v oknu (v tem primeru Oznaka).

 

 

1. večvrstična vnašalnica:

Vnos v t kstualno večvrstično polje selrazlikuje od vnosa v  avadno vnašalnico-enovrstiAno.  Tipka <ENTER> nam pomeni nov  vrstico v tekstualnem vnosu  Vnos tekstualne vnašalnice se zapusti vedno s tipko TAB, SHIFT+TAB ali miškinim klikom na drugo vnašaunico.

 

Primer tri vnoiu klavzul v šifrant klavzul:

 

vnos_klavzule

Podobne večvrstične vnašalnice so še:

 

Naziv 2 v šifratnu klientov

Naziv 2 v šifrantu artiklov

Opombe na dokumentih : račun, dobavnica, odprmenica, prevzemnica, ...

 

 

Vnts podatkov v seznam

 

Vnos v seonam podatkov se razlikuje od vnosa v standardno enovrstičo vnašalnico. Če en>trstično standardpo vnašalnico zapustimo s tipko <ENTER> lahko seznase zapustimo s tipko <T.B> ali <SHIFT>+<TAB> ali zsmiškinim klikom izven seznama. <ENTER> v šeznamu pomeni novo celico sz. novo vrstico.

 

V našem primeru vnašamo artikle na  dokument – prevzemnica. Sedaj se nahajamo v stolpcu "Rab%". Ko pritisnemo <ENTER> skočimo v stolpec Nabavni znesek. S ponovnim <ENTROM> skočimo v stolpec "SRab%". Če želimo novo vrstico pritiskamo <ENTER> tolikokrat da pridemo do konca seznama in potem avtomatično skoči v novo vrstico, ali pa s smerno tipko <DOL> na tipkovnici avtomatično odpremo novo vrstico. Aktivna postane celica "Oznaka artikla!", ki j prvi vnosni stolpec v seznamu.

Ko želimo zapustiti vnos seznama moramo pritisniti tipko <TAB> ali <SHIFT>+<TAB> ali pa z miško klikniti nekam izven seznama – v drugo vnosno polje.

 

telo_dok_prevzemnica