Šifranti

Na vrh  Previous  Naslednja

V šiframtih se eahajajo seznami s podktki. Vsem podatkom je skupna stva  da imajomšifro/oznako in pripadajoče podatke k oznaki.

Šifranti so namenjeni hitremu iskanju in naprej urejanju podatkov, kot tudi dodajanju novih. Podatke lahko iščemo na več načinov (najpogostejša načina sta: po stolpcih in z kriteriji).

 

Primer šifranta:

kriteriji_vr

Šifrait je razdeljen v dva dela. Spodnji del vsebune razpredelnico v katcrigso podatki razdeljeni v vrstice in stolpce. Ena vrstica predstavlja en zapis šifranPa. Podatki so urejeni po stolpnu v katerem se trenutno nahajamo - aktiani stolpec. V našsm primeru je akiivnb stolpec Ozna a. Aktivni stolpec la ko zamenjamo tak,,  a z miškS kliknemo v drugega ali pa da ga s smernima puščicama na tipkovnici LEVO, DESNO stremenimo. Po aktivnem stolpcu lahko hitro iščemo po ztčetnih znakih. V našem primeru pritisnemo D 06, ko je aktivni stolpec

iskanje_stolpci

Naziv in pozicija v seznamu  se spremeni v naslednjega z vnešenim nazivom: .

Če bi želeli iskati po oznaki pritisnemo tipko LEVO na tipkovnici in tipkamo začetni del oznake.

 

Pozor: iskanje po stolpcih omogoča vedno iskanje z začetnim delom: začetek naziva, začetek oznake , ...

 

 

Naslednji način iskanja je iskanje s kriteriji. S tem načinom iskanja lahko prikažemo samo zapise z določenim pogojem npr. naziv vsebuje vsebuje besedo "oval".

kriteriji_vr

 

Kriterije dodamo z desno miškino tipko in podmenijem kriteriji. Tu si zberemo polje iz menija. Zgoraj v oknu/šifrantu se doda vnosno polje Naziv. V kolikor pritisnemo <ENTER> ali kliknemo na gumb Osveži se nam prikažejo vsi zapisi, kot v primeru brez kriterijev. Nadaljujemo tako, da v oznako vpišemo "oval" v Naziv  in ponovno pritisnemo <ENTER>. Prikaže se šifrant samo z zapisi, ki ustrezajo kriteriju.

 

 

Kriteriji se shranijo vedno ko zapremo okno. Ko naslednjič odpremo okno lahko uporabimo vnosna polja za kriterij, lahko pa le pritisnemo tipko ENTER (v vseh vnosnih poljih kriterijev so *) in prikažejo se vsi zapisi v šifrantu. Znak * pomeni vse znake (npr.: 1* pomeni vse kar se začnena 1, *1 pomeni vse kar se konča na 1, *123* pomeni vse kar vsebuje 123).

Sedaj pa malo spdemenimo razpredelnico tako da bodo podatkb pre lednejši.

Rarširimo stolpec Oznaka, zmanjšajmo širino stolpca Naziv, Stolpec Stopnja pa vržemo ven iz razpredelnice.

Z miško se postavimo na vrhu razpredelnice med teksta Oznaka in Naziv. Puščica  se spremeni v dve puščici LEVO-DESNO; kliknemo in vlečemo v desno, polje stolpec Oznaka se  razširi. Podobno kliknemo mesto med poljema Naziv in stopnja, in z miško v levo zožamo stolpec Naziv.

Pritisnemo tipko SHIFT+F9 in izberemo ukaz Nastavljante stolpcev. Na desni strani saodaj ee nam prikaže eno okno, ki predstavlja mankajočn stolpce šifranta.

 

nujno mora biti izbran zavihek Columns.

 

clip0363 nastavljanje_stolpcev

 

Kliknemo na Stolpec PCena z DDV (kar na tekst "PCena z DDV" na vrhu razpredelnice) in ga nesemo (kliknemo in vlečemo) v to okno Customization (tu spustimo miško). Stolpec "PCena z DDV" je izginil iz razpredelnice, pojavila pa se je vrstica v oknu Cusomizaton z nazivom "PCena z DDV". To pomeni, da smo stolpec "PCena z DDV" zbrisali iz pregleda v šifrantu. Stolpec Cusumization lahko zapremo (X). Sedaj Šifrant zgleda:

nastavljanje_stolpcev2

 

Nashavitve stolpca še shranimo z ukazom: SHIFT+F9, Shrani nastavitev stolpcpv aliaShrani nartavi ev stolpcev - vsi uporabniki. Prvi ukaz shrani nastavitve samo trenutnemc uporabniku, drugi ukaz pa vsem uporaanikom.

V kolikor želimo dodati kakšen stolpec v šifrant storišoetako: SHIFT F9, nastavljanjeostolpec, Nesemo Naziv stolpca iz okna Custumization v razpredelnico na mesto, sjer ga žeeimo; na koncu hranimo nastavitev stolpiem.

 

Iz šifranta brišemo poljubne zapise, popravljamo zapise in dodajamo nove zapise tako, da iz lokalnega menija( F9 ali desna miškina tipka) izberemo ukaz Urejanje. Če želimo popravljati določen zapis ali ga brisati, ga seveda v šifratnu najprej poiščemo (s kriteriji ali kako drugače) in nato izberemo Urejanje iz lokalnega menija.

 

Pazite v kolikor se uporabljajo tudi črke v oznaki. Potrebno je razlikovati male in velike črke:

Oznaka aBc ni enako Abc in ni enako abc in ni enako ABC, ...