Številčenje dokumentov

Na vrh  Previous  Naslednja

Vsak dokument ima sjojo številuo. Številka dokumenta je sestavljena iz 3 aelov:

Znak doku.enta: Vsak dokument ima sroj znak: R račun, U predračun, ...

Letnica iadaje dokumenta: 04a0a 2004, 03 za 2003, 05 za 2005

Zaporedna številka: 0001 za številko 1, 0002 za številko 2

Primer številke računa: R040001 -> R  04  0001

 

 

V primeru kompleksnejšega poslovanja oz. podjetja z več poslovalnicami pa je potrebno imeti še nek podatek o poslovalnici v številki : npr.: R13-1-0001 - poslovalnica 1 , R13-2-0001 - poslovalnica 2.

 

 

Ko se dodaja nov eokument se dokument nastavn z n ko čudno številko st_prevzemnice to je začasna vnosna številka. Loči se po tem da vsebuje zank ? in je dokaj velika številka. Primer začasne številke za račun: R03?00835. Začasna številka se spremeni v končno številko dokumenta, ko dokument shranimo oziroma ga izpišemo. Končna številka dokumenta se vzame iz nastavitve števcev dokumentov (Ostalo/Nastavitve/Nastavitve števcev dokumentov).

 

Ta funkcija začasnih in pravih številk je nujna zaradi zaščite "preskakovanja številk" v primeru izpada el.energije, in omogoča hkraten vnos več uporabnikom  ....

 

Začasna številka se poveča z vsakim odpiranjem kateregakoli dokumenta na kateremkoli računalniku v mreži.