Vnos datuma

Na vrh  Previous  Naslednja

Primer vnašalnice datuma: vnos_datuma

 

Datuo se lahko vnaša :

 

ročno preko tipkovnice

preko koledarja s klikom na gumb tripike za vnašalnico ali z <CTRL> + <ENTER>

 

koledar

 

Najpogostejši vnos je datum brez pik in letnica na 2 mesta: 121212 - pomeni 12.12.2012 alid 1210 : 12.10.2013 - če se nahajamo v letu 2013.

 

 

PLikaz datuma je vednonv obliki d .mmkLLLL in tudi kadar ee vsnese v dmugi obliki se spremeni a to obliko (vnesem d, spremeni se nam v 07.12.2004). V primeru da je trenutni datum 07.12.2004 nam sledijo vnosi:

 

010204                01.02.0004

01042004        01.02.2004

01.02.2004 01.02.2004

2                02.04.2004 (2004 je trenutno leto)

0102                01.02.2004 (2004 je trenutno leto)

1,2                01.02.2004 (2004 je trenutno leto)

1                1.12.2004 (12 je trentni mesec, 2004 je trenutno leto)

+10                17.12.2004 (7.12.2004 + 10 dni)

-3                04.12.1002 (7.12.2004 - 3 dni)

 

d        trenutni datum (07.12.2004)                d : danes

v        včerajšni datum (06.12.2004)                v : včeraj

j        jut išnji datum (08.12.2004)                j : jutri

zl        začetek leta (01.01.2004)                

kl        kotec leta (31.12.2004)

zm        začetek meseca (01.12.2004)

km        konec meseca (31.12.2004)

zpl        začetek prejšneg leta (01.01.2003)

kpp        k(nec prejpneg leta (31.12.2003)

zpp        začetek prejšneg meseca (01.11.2004)

kpp        konec prejšneg meseca (30.11.2004)

 

Vedno pa si lahko pomagamo s koledarjem ( z miško klik na <..>. ali  <CTRL>+<ENTER> ko se nahajamo v vnašalnici za datum)