Vnos kritersjev za i pise in poročila

Na vrh  Previous  Naslednja

Ko želimo izpisati na ekran kakšno poročilo (najpogosteje se nahajajo v glavnem meniju programa : Izpisi in poročila) nas program prvo vpraša za kriterije izpisa. To so podatki od katerih zavisi poročilo.

Primer kriterijev za izpis Seznama prevzemnic:

 

izpis_seznam_prevzemnic

 

Za nekaterimi vnosnimi polji je gumb tripike. Ta vnosna polja nimajo poljubne vnose ampak je potreben veljaven vnos (vnos mora obstajati v šifrantu). V kolikor kliknemo na ta gumb pridemo do šifranta. Iz šifranta izberemo željeni vnos in ga potrdimo z <ENTER>. V kolikot klinemo na tripike pri datumskem vnosnem polju pridemo do koledarja.

 

Ko vnesemo kriterije lahko izpis nadaljujemo z predogledmo na ekranetako, da z miško klikneml na ga b vredu_ekran ali da večkrat pritisnemo ENTER ali da pritisnemo tipko PgDn in nato ENTER. V kolikor želimo izpis direktno na tiskalnik kliknemo na gumb vredu_tiskalnik.

Če želimo preklicati izpis kliknemo na gumb zapri.