Vnos teksta v vnašalnico za tekst

Na vrh  Previous  Naslednja

V vnašalnico vnašamo tekst preko tipkovnice ali preko "Odložiščca" s kopiranjem (CTRL+V).

Če je tekst v vnašalnici neoznačen vnos_neoznacen se nam tekst poljubno dodaja ali vriva v že vnešeni tekst. Če pa je tekst (celotni ali delno) označen v vnašalnici vnos_oznacen, se označzni tekst nado esti zanovim vnešenimitekstom. Znake vtlevo brišemo s tipio <BACKSPACE>, znake na desni pa brišemo s tipko <DEL> oz. <DELETE>.

 

 

Hitri vnos nekega klienta later ga podatki so na i ternetu se hitio vnese na sledeč način:

označi se tekst v internetnem brskalniku

pritisne se <CTRL>+<C> - kopiranje

kliknemo v vnašalnico v programu

Označim že vnešeni tekst v vnašalnici če ga želimo zbrisati

pritisnemo <CTRL>+<V> - prilepi

 

To lahko ponavljamo tudi za druge vnašalnice.