Vprašanja in odgovori

Na vrh  Previous 

Kako najhitreje ugasnem računalnik?

Zapremo vsa okna na ek anu in s tem eaprego vse programe, ki se trenutno iaganjajo. Na koncu kliknemo na clip0001 oz clip0361 v spodnjem levem kotu in zaustavimo MS Windows operacijski sistem. Računalnik se po kratkem času (do 1 minute) ugasne.

 

Ko izpišem račun se nas ovnik izpiše čudno. Med nazivom nn naslovom je velik sresledek?

 

Najverjetneje se je pri tem na logniku/klientu vnesklvNaziv 2 s praznimi vrsticami. Naziv 2 se na dokumentu izpiše pod nazivom klienta in nad nasvovom. Tosprazne vrstice se potem izpišejo kot prazen prostor. Potrebno je iti urejati pravega klienta in pobrisati prazne vrstice s polju Naziv 2. Ponovnotse izpiše dokument.

 

 

Ko izpišem dokument dobavnico se med izpisanimi postavki/artikli izpiše veliko praznega prostora?

 

Nepiavlno vnešen oodatek Naziv2 pri samem artiklu. 2oišče se artikel ki je naaapraznem prostorom v šifrantu artiklov in oe mu zbriše vnešene prazne vistice v polju Naziv 2.  alje naziv 2 je večvrstični opis artikla in ENTER v prazni vrstici pomeni na izpisu prazna vrstica.

 

 

Odprem šifrant klientov in je seznam prazen?

 

1. se poskusi še enkrat pritisniti <ENTER> kar pomeni osvežitev podatkov na osnovi vnešenih kriterijev. ker če so kriteriji prisotni se seznam odpre šele po <ENTER>

 

2. Verjetnost da  imate vnešen kakšen kriterij ki ne ustreza nobenemu klientu. V primeru pa da niste vnesli kriterija, je lahko ostal vnešen še od prejšnega vnosa, če ste obkljukali polje "Vr" v desnem zgornjem delu okna. Ukinite kljukico na polju "Vr", zaprite šifrant in ga ponovno odprite.