Osebni dohodki

Davčne izpostave

Davčne izpostave

Predhodnja tema Naslednja tema  

Davčne izpostave

Predhodnja tema Naslednja tema  

Davčne izpostave so že vnešene v šifrantu. Šifrant se lahko dopolni oz.spremeni.

 

clip0362

 

Pri vnosu je potreben vnos le za Oznako/naziv.