Osebni dohodki

Poštne številke

Poštne številke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Poštne številke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant poštnih številk se uporablja pri vnosu zaposlnega, kkreditorja, banke. Šifrant je že vnešen vendar se ga lahko spreminja in dopolnjuje.

 

clip0398