Osebni dohodki

Davki na izplačane plače

Davki na izplačane plače

Predhodnja tema Naslednja tema  

Davki na izplačane plače

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant davka na plače nam določa višino davka na plače pri obračunu OD.

 

clip0403

 

 

clip0404

 

Vnešena podatka nam določata pod katero bruto osnovo je kakšen odstotek davka. Ko se spremeni zakonodaja je potrebno lestvico uskladiti.

 

Podatki za pripravo plačilnega naloga se vnesejo v nastavitvah.