Osebni dohodki

Dodaj postavko na vse obračune v obdobju

Dodaj postavko na vse obračune v obdobju

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dodaj postavko na vse obračune v obdobju

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom lahko dodamo določeno psotavko na vse obračune v določenem obdobju.

Prvo vnesemo obdobje:

clip0415

 

nato vnesem postavko:

 

clip0416

 

Obračun OD za vse zaposlene se nam izvede avtoamtsko.